I v dnešní době je chléb a pečivo obecně důležitou a významnou součástí našeho jídelníčku.

O chlebu

Pečivo je tradičně důležitou a nedílnou součástí našeho jídelníčku. Chléb býval v naší kultuře dokonce i uctíván. Byl to znak pohostinnosti a srdečnosti. Výroba chleba byla známá již ve starodávném Egyptě. Odtud se přes Římskou říši a Germánii při stěhování národů tato znalost rozšířila i mezi Slovany. Chléb se těšil veliké vážnosti jako základní obživa a…